Pagdating ng muslim sa pilipinas Free mobile milf chat sites

Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Soliman at ang kanyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.

Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Para maging isang Muslim, ang isang tao ay nararapat din: Ganyan lang kadali!

Para mapakinggan ang Pagsaksi [Shahada], I-click lamang ito o I-click ang “Live Help” para sa agarang tulong sa pamamagitan ng chat.

Ang pagyakap sa Islam ay maaaring gawing mag-isa, subalit higit na mainam kung gagawin ito sa tulong ng isa sa aming mga tagapayo sa pamamagitan ng “Live Help”, upang sa gayun ay matulungan namin kayo na bigkasin ito ng tama at pagkalooban kayo ng mahahalagang piraso ng impormasyon at payo na sadyang inihanda sa mga bagong yakap para matulungan sila na magsimula sa kanilang natagpuang bagong pananampalataya.

pagdating ng muslim sa pilipinas-8pagdating ng muslim sa pilipinas-3pagdating ng muslim sa pilipinas-14

Ang pagpasok sa Islam ay sadyang pinagaan ng Diyos sa atin, Inyong alamin sa artikulong ito ang malinaw na pagpapaliwanag kung paano ang tama at madaling paraan para tanggapin ang Islam at maging isang Muslim.

Kung ang isang tao ay hindi pa rin kumbinsido sa pagkamakatotohanan ng Islam, magkagayun siya ay magsaliksik pa sa mga katibayan na inaalok ng Islam.

Ang Islam ay nag-aalok ng napakaraming mga katibayan ng pagmakatotohanan nito at ang tanging relihiyon na ganap na umaapela sa kaisapan ng tao.

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.

Leave a Reply